Untitled Document
header

חומרי למידה

ערכה חדשה: מא' ועד ת'אנגרם. את הערכה הגו ופיתחו פרופ' נצה מובשוביץ-הדר וד"ר אורית ורטהיים. 
הערכה בהוצאת תלתן, ערכות למידה בע"מ.

קישורים חדשים

חדש על המדף

הקשר המתמטי - המתמטיקה של הטבע, הטבע של המתמטיקה והזיקה לאבולוציה 
מאת: פרופ' צבי ארטשטיין. הוצאת ספרי עליית הגג.

You are here