Untitled Document
header

אקטואליה

קולות קוראים לכתיבת סקירות מדעיות. מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - היזמה למחקר יישומי בחינוך new
נושאי הסקירות:
  1. הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל
  2. שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע המדעי, בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך

חדש על המדף

מתמטיקה של בית ספר יסודי: לגלות מחדש, להבין, ללמוד ולאהוב - חלק ב'. מאת: רז קופרמן, הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס 

You are here