Untitled Document
header

קורסים והשתלמויות

פיתוח מקצועי: "מורה יוזם/חוקר את עבודתו במרחב המתמטי דרגות 7-8" מטעם מכללת תלפיות. נפתחה ההרשמה למחזור החדש בתשע"ו. new

פעילויות לילדים ולנוער

כנסים וימי עיון

הכינוס הישראלי הראשון לנשים במתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב 9.8.15-13.8.15. 

לפרטים והרשמה לימי העיון והכנסים

תארים מתקדמים ולימודי המשך

תואר שני (M.Ed.) בחינוך מתמטי לבית הספר היסודי, המכללה האקדמית אחוהnew
ב- 23.7.15 יתקיים יום פתוח להרשמה לתכנית. לפרטים נוספים.

You are here