Untitled Document
header

מסכות, רעשנים, שירים וריקודים

קישורים חדשים

כנסים וימי עיון

הכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי: 
נפתחה ההרשמה לכנס השנה: להיות מורה למתמטיקה - הוראה, למידה, הערכה ותוכניות לימודים חדשות.
מרכז הכנסים בשפיים, 31.3.15.

הודעות ויעדים

התאמת תכנית הלימודים במתמטיקה לתלמידי החינוך המיוחד 
מסמך מקוון המקשר בין ההתאמות לתלמידי החינוך המיוחד, תכנית הלימודים הרגילה ומסמך ציוני הדרך.

You are here