Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 4 (ספטמבר 1990)

תוכן עניינים

כריכה
אודות, דבר המערכת ותיקון טעויות מגיליונות קודמים

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)
התפתחות המספר ושיטות ספירה
מאת: ד"ר בנו ארבל

צורה ומרחב (גיאומטריה)
בעיות חזרה על מושגים בגיאומטריה
מאת: רינה גפני

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)
חידות חשבון באותיות - העשרה
מאת: נאוה אלמוג

צעד ראשון (לגיל הרך)
הוראת חיבור וחיסור - כיצד?
מאת: מרים גוטגולד

הבה נשחק (משחקי חשבון)
בינגו מסלולי
מאת: תמי גירון
חזרה ותרגול בעזרת משחק "מצאו את המטמון"
מאת: ד"ר מיכאל קורן

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)
על הנקודה האופטימלית
מאת: ד"ר עמוס ארליך
שימוש בדף עבודה המכיל בקרה: "קסים קסום"
מאת: בת שבע גיגוז'ינסקי

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)
שגיאות אופייניות בפעולת כפל
מאת: נחמה חורין

You are here