Untitled Document
header

חומרי הוראה  חומרי הוראה למורים

פעילויות מודלינג לכיתה

כתיבה: עינב קיסר


 • נערכים לקראת הצגת תיאטרון
  הפעילות לכיתות ג-ד arabic

 • נטיעות בטו בשבט 
  פעילות לכיתות ה-ו

 • ילדודס שף 
  בעית מודלינג מעולמם של התלמידים.
  פעילות לכיתות א-ב.

 • גלידות ליום ההולדת 
  בעיה מתוך עולם הילדים. הפותר צריך להפעיל שיקולי דעת, לקבל החלטות, לארגן ולייצג את דרך הפתרון בהתאם למגבלות הבעיה.
  פעילות לכיתות א-ב.

 • בעיית התחבורה 
  בעיות העוסקות בהערכה של מספר כלי רכב התקועים בפקק ובייעוץ בתכנון הסדרי חנייה.
  פעילות לכיתות ד-ה.

 •  פעילויות בים האדום 
  בעיה בה יש לקבל החלטות לגבי בילוי חופשה, לאור בחינה ביקורתית של מבצעים והתחשבות באילוצים. הפעילות לכיתה ו.
 • החופש הגדול 
  התלמידים מקבלים שאלה הרלוונטית לימים של התחלת החופש הגדול: האם יש "יותר מידי" ימי חופשה או "יותר מידי" ימי לימודים?
  מה חושבים הילדים? מה חושבים ההורים? איך מחשבים ובודקים?
  יש לתת לתלמידים לייצג את פתרונם בדרך הנוחה להם ולדון בשיח הכיתתי על ארגון הנתונים ויתרונותיו.
  הפעילות לכיתות ה-ו   arabic

 • חופשה משפחתית בשבועות 
  התלמידים יקבלו כתבה הלקוחה מתוך העיתון ובה פרסום על מחירי חדרי אירוח בקיבוצים שונים בכל ימות השנה ומבצעים לרגל חג השבועות.
  יש לתת לתלמידים לייצג את פתרונם בדרך הנוחה להם ולדון בשיח הכיתתי על ארגון הנתונים ויתרונותיו.
  בדף למורה מוצגת דרך פתרון, אך מומלץ לא לתת לתלמידים את כלי הפתרון אלא לאפשר להם לפתח אותם בעצמם.
  הפעילות לכיתה א arabic (הפעילות לכיתה א' עוסקת בבחירת פעילויות בהקצבה נתונה של סכום כסף)
  - הפעילות לכיתות ב-ג arabic 
  הפעילות לכיתה ד arabic 
  - הפעילות לכיתה ה arabic 
  - הפעילות לכיתה ו arabic 

 • שביל פרות החלב
  בעיית "שביל פרות החלב" הינה בעיית מודלינג. במסגרתה התלמידים צריכים ליישם מושגים וכלים מתמטיים, בעת התמודדות עם סיטואציה מציאותית.

  תהליך המודלינג:
  בתחילת פתרון הבעיה התלמידים צריכים לנתח ולארגן את הנתונים, לתכנן אסטרטגיית עבודה ולקבל החלטה על מודל מתמטי המתאים לפתרונה ("מתמטיזציה").
  הבעיה מזמנת מידע שאינו בהכרח מוגדר כגון: "האם ניתן לחכות בין הפעילויות" או "האם מיד עם סיום פעילות אחת ניתן להמשיך לפעילות הבאה". על התלמיד לאסוף את הנתונים מתוך עולמו ולקבל החלטות במהלך הפתרון.
  בסיום התהליך התלמידים נדרשים לקבל החלטה בנוגע לארגון הנתונים ואופן הצגת הפתרונות. ארגון יעיל של הפתרונות, לדוגמה בטבלה, יסייע בהתמצאות והתמודדות עם דילמות נוספות שיזומנו בהמשך הבעיה.

  הנושאים המתמטיים בפעילות: חישובי זמנים, הערכת זמנים, שברים – חלק מיחידת זמן.
  - הפעילות לכיתות א-ב  arabic 
  - הפעילות לכיתות ג-ד  arabic 
  - הפעילות לכיתות ה-ו  arabic 


מילות מפתח: מידול  מודלינג  نمذجة  
You are here