Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 5 ()

תוכן עניינים

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)
מציאת המחלק המשותף הגדול ביותר של שני מספרים
מאת: תמי גירון

צורה ומרחב (גיאומטריה)
סריג משולשים - מה אפשר לעשות איתו?
מאת: רינה גפני

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)
פתרון בעיות מילוליות בנושא ממוצע חשבוני
מאת: נאוה אלמוג

צעד ראשון (לגיל הרך)
כיצד נוכל לסייע בהגברת היעילות בתהליכי למידה בחשבון
מאת: מרים גוטגולד

הבה נשחק (משחקי חשבון)
משחקי לוח ושעון חוגה
מאת: תמי גירון

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)
כפל אלפים ורבבות
מאת: ד"ר עמוס ארליך
לוח המאה
מאת: נחמה חורין

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)
שגיאות בתרגילי חיבור
מאת: נחמה חורין

You are here