Untitled Document
header

פעילויות על לוח מסמרים
פעילות חקר בשילוב יישומון

פעילות זו הינה בנושא גיאומטריה במישור. היא עוסקת בבניית משולשים וריבועים על פי תנאים נתונים.
הפעילות מתמקדת במציאת כל האפשרויות לבניית משולשים וריבועים על לוחות מסמרים בגדלים שונים, מציאת שטחם ומציאת הקשר בין שינוי אורכי הצלעות של המצולעים לבין השינוי בשטחם. masmerim

לפעילות בעברית / arabic

 

 

 

 You are here