Untitled Document
header

ספרים ומבצעים - מבולבלים? 

הבעיה מאפשרת לתלמידים לפתח כלים לארגון נתונים וממצאים. התלמידים מתבקשים בסוף הפעילות להגיע להכללות ולמסקנות.
דרך אחת לפתרון וארגון הנתונים היא בשילוב גיליון אקסל.
במידה והתלמידים לא יזמו את פתרונם הראשוני בעזרת כלי זה ניתן לאפשר להם להיחשף ליתרונותיו בשלב הבא בפתרון הבעיה. 

לפעילות בעברית / arabicתארים מתקדמים ולימודי המשך

תואר שני במגמה להוראת המדעים - אוניברסיטת בר-אילן

כנסים וימי עיון

קול קורא לקראת כנס ירושלים השישי בחינוך מתמטי new
לפרטים מלאים.

קישורים

You are here