Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  גיאומטריה ועוד

פעילויות בנושא שיקוף

מתאים לכיתות: א-ב symmetry

נושאים: שיקוף, סימטריה

תיאור הפעילות:

במהלך הפעילות נפגשים התלמידים עם מושג השיקוף בדרך קצת אחרת. בעזרת שימוש בשולחן משבצות עליו ניתן לצייר עם טושים מחיקים, מתנסים התלמידים בזיהוי ובשרטוט דוגמאות בעלות סימטריה שיקופית, תוך יישום של תכונות השיקוף (שימור המרחק, היפוך המגמה והתייחסות לקו הסימטריה). 

ניתן לבצע את הפעילות גם על גבי דף משבצות ולא רק על גבי שולחן משבצות או להניח דפי משבצות על שולחנות התלמידים ומעליהם ניילון מחיק/פלסטיק שקוף וכד'.קורסים והשתלמויות

כנסים וימי עיון

קול קורא לקראת כנס ירושלים השישי בחינוך מתמטי
לפרטים מלאים.

חומרי עזר למורה

מדור הספרים שלנו - ספרים בחינוך מתמטי, ספרי העשרה וספרי עזר:

קישורים

You are here