Untitled Document
header
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי נושא  כפל, חילוק וחזקות

כפל במערך מלבני

מתאים לכיתה: ב kefel1

נושאים: כפל, חוק החילוף בפעולת הכפל, כפל ב- 1,
הצגת מספר זוגי במערך מלבני.

תיאור הפעילות:

הפעילות ממחישה באופן ויזואלי את המבנה הכיפלי במערך מלבני, בעזרת שולחן משבצות פעיל או נייר משובץ.
תלמידים רבים מגלים קשיים בהבנת המבנה הכיפלי, פעילות זו מזמנת חקירה וניתוח של חוק החילוף בפעולת הכפל, המחשת ייחודיותו של כפל ב- 1 והצגת מספר זוגי במערך מלבני בן 2 שורות.

ניתן לבצע את הפעילות גם על גבי דף משבצות ולא רק על גבי שולחן משבצות או להניח דפי משבצות על שולחנות התלמידים ומעליהם ניילון מחיק/פלסטיק שקוף וכד'.

להרחבה והעמקה בנושא:קורסים והשתלמויות

בדיקת מבחני מיצ"ב

הרישום למאגר המעריכים של מבחני מיצ"ב באתר ראמ"ה נפתח ויימשך עד 22/10/2017.

לפרטים מלאים.

תארים מתקדמים ולימודי המשך

אירועים מיוחדים

חגיגת השכל ה-8 new 
מפגש חידונאים, מתמטיקאים וקוסמים לזכרו של מרטין גרדנר שהלך לעולמו לפני כשבע וחצי שנים.
נושא השנה הוא "17 ראשוני".
לפרטים מלאים.

You are here