Untitled Document
header

חומרי הוראה מאמרים

שלושה שלבים לשליטה בעובדות הכפל

Three Steps to Mastering Multiplication Facts


למאמר בעברית

מחבר: Gina Kling and Jennifer M. Bay-Williams

מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 21, No. 9, May 2015

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

כמה מילים על המאמר:

"פיתוח רהיטות בעובדות הכפל ושליטה בהן נחשבת לאחת המטרות העיקריות בהוראת הנושא. במהלך השנים, הציפייה לשליטה בעובדות הכפל בעזרת שינון הובילה לחוסר רהיטות ואף ליחס שלילי כלפי המתמטיקה. המאמר מדגיש את החשיבות של הרהיטות ואת הגישות להבנייתה בשלבים, משליטה בעובדות בסיסיות, דרך עובדות קשורות ועד הגעה לשליטה והפקה יעילה של תשובות. המאמר מביא דוגמאות לתרגול משמעותי ושילוב משחקים בלמידה המסייעים בפיתוח ההבנה ושליטה בלוח הכפל."קורסים והשתלמויות

תחרויות ופרסים

קנגורו – שעשועון החידות הבין-לאומי במתמטיקה - החלה ההרשמה לתשע"ח.
בשנת הלימודים תשע"ח ניתנת לכל תלמידי שכבה ד' בישראל ההזדמנות להשתתף בתחרות, במימון של משרד החינוך במסגרת התכנית הלאומית לקידום המתמטיקה.

לפרטים והרשמה.

לקראת השנה האזרחית החדשה

כנסים וימי עיון

סמינר בינלאומי בנושא הערכה מעצבת ממוחשבת במתמטיקה, בדגש על שימוש בכלים ממוחשבים בכיתת המתמטיקה.
לפרטים מלאים.

You are here