Untitled Document
header

שנה מעוברת

מתאים לכיתה: א-ו

נושאים: לוח שנה עברי, לוח שנה לועזי, שנה מעוברת, פסח, דיאגרמה

תיאור הפעילותadar

על פי הלוח העברי, במהלך מחזור של 19 שנים יש 7 שנים מעוברות, בהן  נוסף חודש אדר א'.
בפעילות זו התלמיד חוקר את לוח השנה הלועזית ולוח השנה העברית. תוך כדי החקירה הוא מבצע השוואות וחישובים מתמטיים המובילים אותו להבנת עיבור השנה העברית.
הפעילות מזמנת עיסוק בהשערות ובדיקתן ועל בסיס המידע הנצבר בפעילות מתבצע תהליך של חקר נתונים.

להרחבה והעמקה בנושא:תארים מתקדמים ולימודי המשך

תואר שני במגמה להוראת המדעים - אוניברסיטת בר-אילן new

פעילויות לשבועות

כנסים וימי עיון

קישורים

You are here