Untitled Document
header

שנה מעוברת

מתאים לכיתה: א-ו

נושאים: לוח שנה עברי, לוח שנה לועזי, שנה מעוברת, פסח, דיאגרמה

תיאור הפעילותadar

על פי הלוח העברי, במהלך מחזור של 19 שנים יש 7 שנים מעוברות, בהן  נוסף חודש אדר א'.
בפעילות זו התלמיד חוקר את לוח השנה הלועזית ולוח השנה העברית. תוך כדי החקירה הוא מבצע השוואות וחישובים מתמטיים המובילים אותו להבנת עיבור השנה העברית.
הפעילות מזמנת עיסוק בהשערות ובדיקתן ועל בסיס המידע הנצבר בפעילות מתבצע תהליך של חקר נתונים.

להרחבה והעמקה בנושא:כנסים וימי עיון

מתמטיקה, אומנות ותרבות - מחקרים, שימושים והתנסויות המקשרים בין התחומים new
יום חמישי, 30 במרץ 2017, במטח, רחוב קלאוזנר 16, תל-אביב.

מספר חזק 2000 - גיליון 27

issue27-cover

קישורים

אביב הגיע, פסח בא

You are here