Untitled Document
header

הילד הסיני: סימטריה שיקופית, סיבובית וריצוף

מתאים לכיתה: ב-ו chinese child

נושאים: סימטריה שיקופית, סימטריה סיבובית, ריצופים.

תיאור הפעילות

במשימה זו מכינים התלמידים דמות של ילד סיני מתוך אחת היצירות של האמן אֶשֶר. במהלך המשימה הם נעזרים בפעולת שיקוף, בסימטריה סיבובית ובפעילות של ריצוף.

להרחבה והעמקה בנושא:קורסים והשתלמויות

כנסים וימי עיון

קול קורא לקראת כנס ירושלים השישי בחינוך מתמטי
לפרטים מלאים.

חומרי עזר למורה

מדור הספרים שלנו - ספרים בחינוך מתמטי, ספרי העשרה וספרי עזר:

קישורים

You are here