Untitled Document
header

הילד הסיני: סימטריה שיקופית, סיבובית וריצוף

מתאים לכיתה: ב-ו chinese child

נושאים: סימטריה שיקופית, סימטריה סיבובית, ריצופים.

תיאור הפעילות

במשימה זו מכינים התלמידים דמות של ילד סיני מתוך אחת היצירות של האמן אֶשֶר. במהלך המשימה הם נעזרים בפעולת שיקוף, בסימטריה סיבובית ובפעילות של ריצוף.

להרחבה והעמקה בנושא:תארים מתקדמים ולימודי המשך

תואר שני במגמה להוראת המדעים - אוניברסיטת בר-אילן new

פעילויות לשבועות

כנסים וימי עיון

קישורים

You are here