מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סיכומי הרצאות ומצגות מהכנס הארצי 26.5.16

הכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי, מרכז הכנסים נאות אפעל, 26.05.2016

תודה רבה לכל המרצים על המצגות ששלחו!
המצגות לשימוש פרטי בלבד.