Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 6 (יוני 1992)

תוכן עניינים

כריכה
דבר המערכת

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)
על מספרים ואנשים
מאת: אביקם גזית

צורה ומרחב (גיאומטריה)
האלכסון במצולע
מאת: רינה גפני

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)
בניית מספרים
מאת: רינה גפני

צעד ראשון (לגיל הרך)
הכתיבה וחשבון
מאת: נחמה חורין

הבה נשחק (משחקי חשבון)
אל האלף (או המאה)
מאת: נחמה חורין

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)
פתרון בעיות מילוליות בנושאי אחוזים
מאת: נאוה אלמוג

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)
שגיאות אופייניות בפעולות צמצום והרחבה בשברים פשוטים
מאת: שרה מלצר

מחשבון
מספרים "מעניינים"
מאת: תמר גירון

You are here