מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

שיקוף מצולעים (פעילות בשילוב יישומון)

יישומון דינאמי המדגים שיקוף של מצולע ביחס לישר שיקוף. ניתן לבחון שיקוף של מצולעים שונים. בנוסף ניתן לחקור את הטרנספורמציה תוך שינוי זווית קו שיקוף ומיקומו ביחס למצולע.
הפעילות מתאימה לכיתות ב-ה וכוללת הנחיות לתלמיד ומדריך למורה.