מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

המלצ"ה: לוגיקה וסדר

היחידה העשירית מתוך המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה.
הפעילויות ביחידה זו עוסקות בנתונים וביחסים ביניהם. על התלמידים להסיק מסקנות לוגיות על סמך נתוני הבעיות. המסקנות מתבססות הן על הנתונים המוצגים בבעיות, והן על ידע כללי אודות זמן, הכרת לוח השנה וכו'.
הפעילויות בעברית ו- بالعربية.