מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר מתורגם: כמו שעון

כמו שעון - כיצד כלים למדידת זמן מתווכים פתרון בעיות וחושפים הבנה:
מאמר מתורגם המדווח על הבנת הנושא זמן בקרב תלמידי בית ספר יסודי, בהקשר של שימוש בעזרים ידניים נפוצים ומערכות סימון מוכרות.