מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אימוץ דפוסי השיח של מספרים רציונאליים

הרצאה מצולמת: אימוץ דפוסי השיח של מספרים רציונאליים
הרצאה מצולמת בנושא למידה של ילדים על מספרים רציונאלים (שברים) ודפוסי שיח תקשורתיים אותם הם מאמצים במהלך הלמידה.
מרצה: איה שטיינר, אוניברסיטת חיפה ואורנים - המכללה האקדמית לחינוך.