מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

משחק: נקודות וריבועים

משחק המשלב חשיבה אסטרטגית. תבנית המשחק מתאימה לכיתות שונות ונושאים שונים. למשחק מצורפים לוחות בנושאים: חיבור, כפל, שברים, ומספרים מכוונים.