מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

המלצ"ה - פעילות מקוונת: דמיון ושיקוף חלק א

Pages from hamlaza7 heb

 

דמיון ושיקוף

חלק א':

הפעילות המוצגת כאן היא פעילות אינטראקטיבית עם מחשב אך פעילות זו ניתן לבצע גם ללא מחשב. לפעילות ללא מחשב נדרשים: דפים משובצים וסרגל ללא שנתות.

 

הערות נוספות:

בעבודה ללא מחשב: בשאלות העוסקות בשיקוף ניתן לבדוק את התשובות באמצעות ראי.

כל הקדקודים של כל הצורות המופיעות בחוברת זו נמצאים בנקודות החיתוך של קווי הרשת.


התיאורים של שני המונחים – דמיון ושיקוף

הדמיון עוסק בהגדלה או בהקטנה של צורות. הדמיון שומר על הצורה, אולם יכול לשנות את גודלה באופן פרופורציוני (כמו למשל להגדיל את כל המרחקים בין הנקודות פי 2). 

דוגמה: הגדלה של המצולע בגודל הנקבע על ידי סרגל הגרירה

 

 enlargment 1

 

השיקוף  בישר m הוא העתקה, המעתיקה כל נקודה במישור אל "תמונת הראי" שלה ביחס לישר m. כלומר, המרחק של תמונת הראי של A (A') מהישר m, שווה למרחק של A מהישר m. הישר m נקרא קו שיקוף. גם צורות מועתקות אל "תמונת הראי" שלהן, שהרי הן מורכבות מנקודות.

דוגמה ראשונה:

 Reflection basic example 2403

 

 

דוגמה שניה:

 

Reflection basic example 2a

חשוב לציין שהשיקוף פועל בו-זמנית על שני הצדדים של קו השיקוף. באופן אינטואיטיבי אפשר לראות את פעולת השיקוף 

כ"ראי דו-צדדי": כל צד של הראי משתקף בצד האחר, והקו שהראי מונח עליו הוא קו השיקוף. קו זה נשאר Mirrorבמקומו.

 


 

 

חלק 1: קטע

1. לפניכם קטע


 

ציירו קטע זהה בקובץ (להנחיות לציור הקטע לחצו כאן)

 

ציירו בקובץ קטע בעל אותו האורך, אך "מסובב",

 

 

ציירו בקובץ, קטע הארוך פי 2 מהקטע הנתון. הסבירו כיצד אתם יודעים שהקטע ארוך פי שניים. 

 

 

 

כתבו את ההסבר כאן: 


 

2. לפניכם קטע וראי (הקו האדום מדמה ראי): 

  • קטע (שחור).
  • קו שיקוף (אדום), היוצר "תמונת ראי"
  • דמותו של הקטע, כפי שהיא משתקפת בקו השיקוף (כחול).


example 4new

בכל אחד מהמקרים הבאים ציירו את "תמונת הראי" של הקטע, כפי שהיא משתקפת בקו השיקוף:

 

מקרה ראשון:

 

 

 מקרה שני:

 

מקרה שלישי:

ציירו את תמונת הראי של הקטע עבור זויות שונות הנוצרות בין קו השיקוף ובין ישר אופקי (שנו את זוית קו השיקוף בעזרת כלי הגרירה).

 

 

מקרה רביעי:

ציירו את תמונת הראי של הקטע עבור זויות שונות הנוצרות בין קו השיקוף ובין ישר אופקי (שנו את זוית קו השיקוף בעזרת כלי הגרירה).