Untitled Document
header

חומרי הוראה מאמרים

מתמטיקה לעומת חשבון

Mathematics vis-à-vis Arithmetics


למאמר בעברית

מחבר: Hanna Savion and Michal Seri

מתוך: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 15, No. 12, pp. 1-18, November 2016

תרגום: ד"ר מיכל סרי וחנה סביון

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה עוסק בשני המושגים חשבון ומתמטיקה, המתפרשים לעיתים קרובות כבעלי משמעות זהה. המאמר בודק כיצד מושגים אלו והקשר ביניהם נתפסים אצל תלמידים בכיתות ו', ז' ואצל פרחי הוראה המתכשרים להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי.

You are here