מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: לוח מאה המעוצב מלמטה למעלה

מאמר מתורגם אשר מתאר את האתגרים העולים מלוח המאה הבנוי מלמטה למעלה ואת התרומה של ארגון זה לחשיבה של ילדים.