מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

המלצ"ה - פעילות מקוונת: דמיון ושיקוף חלק ב

Pages from hamlaza7 heb

 

דמיון ושיקוף

 

 

 

 

חלק 2: מלבן

בכל השאלות שלהלן קדקודי המצולעים נמצאים בפינות הרשת.

1. לפניכם מלבן


HamlatzaPartB1

 

ציירו מלבן זהה בקובץ (להנחיות לציור לחצו כאן).

 

ציירו בקובץ מלבן זהה אך "מסובב".

 

 

ציירו מלבן שכל המידות שלו גדולות פי 2 מהמידות של המלבן הנתון בסעיף א'.

 

כמה מלבנים הזהים למלבן הנתון דרושים כדי "לכסות" את המלבן שקיבלתם בסעיף ג'?

 

ענו לשאלה כאן:

 


 


 

2. לפניכם מלבן וקו שיקוף. בכל אחד מהמקרים סרטטו את דמות המלבן, כפי שהיא משתקפת בקו השיקוף:

1. מקרה ראשון:

2.מקרה שני:

 


 

3. שאלות לדיון

נניח שקו השיקוף מסורטט במאונך, והמלבן מסורטט מימין לו.

א. מהי "תמונת הראי" של המלבן במצב זה?

 


 

ב. איפה נמצאת "תמונת הראי" של המלבן?

 


 

ג. מה יקרה לתמונה, אם נזיז את המלבן שתי משבצות ימינה?

 


 

ד. מה יקרה לתמונה, אם נזיז את המלבן שלוש משבצות למטה?

 


 

ה. מה יקרה לתמונה, אם נזיז את המלבן משבצת אחת למעלה ומשבצת אחת ימינה?