מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן חקר נתונים

אוגדן משימות חקר הנתונים המכיל אוסף משימות לתלמידי בית הספר היסודי (כיתות ד'-ו'). המשימות עוסקות בנושאים שונים מתוכנית הלימודים, באופן המאפשר בניית בסיס רחב ללימודי הסטטיסטיקה, בעזרת פיתוח של חשיבה סטטיסטית בלתי פורמלית.