מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

בעקבות מאמר: לוח המאה – בנייה מלמטה למעלה

מקבץ המכיל ארבע פעילויות שונות בנושא לוח המאה המעוצב מלמטה למעלה וכן הסבר על רציונל עיצוב הלוח באופן זה.