מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

קול קורא: הגשת מועמדות לעבודה כמעריכי ספרי לימוד

מטעם המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.

בקובץ שבקישור אפשר למצוא פרטים על הדרישות ועל התפקיד .
המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 14/11/19.