מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

השתלמויות מקוונות למורים - תש"ף

השתלמויות מקוונות לתש"ף בהובלת צוות הפיקוח על תחום הדעת מתמטיקה בקדם יסודי ויסודי במזכירות הפדגוגית וצוות מטח.