מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

העשרת השליטה בעובדות החיבור והחיסור בעזרת משחקים

מאמר מתורגם העוסק באופן שבו ניתן לתמוך בתלמידים בתהליך רכישת השליטה בעובדות החיבור והחיסור בעזרת משחקים.