מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

קבוצות של מספרים

פעילות של מיון המספרים הטבעיים 1-20, תוך זיהוי והכללה של קשרים בין מספרים טבעיים.
מטרת הפעילות - פיתוח ועידוד של חשיבה יצירתית.