מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סקר: שילוב טכנולוגיה דיגיטלית בהוראת מתמטיקה

סקר המיועד למורים למתמטיקה המשלבים טכנולוגיה דיגיטאלית בהוראתם.
הסקר הוא חלק ממחקר שמטרתו לקבל תמונת מצב על הנעשה בהוראת המתמטיקה בישראל בהקשר של שילוב טכנולוגיה דיגיטאלית.
הסקר נעשה במסגרת מחקר שמובל על-ידי פרופ' מיכל טבח, באוניברסיטת תל אביב.

קישור לסקר.