מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

קול קורא לתחרות סרטונים "סרטיפ"

תחרות לסרטונים המצולמים בעזרת הטלפון באורך של 1-2 דקות בהם מוצגים רעיונות, יישומים או טיפים בהוראת המתמטיקה או הוראה בכלל, תחת הכותרת "הלמידה פנים רבות לה".

הסרטונים הזוכים יתפרסמו בכנס המקוון "בקיוון הנכון – 2020" שייערך ב 19 למאי 2020.
פרטים נוספים תוכלו למצוא בקול הקורא.