מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילות: זוהי התשובה, מהי השאלה?

פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות.
במסגרת הפעילות התלמידים מתבקשים לחבר שאלות אפשריות שהתשובה להן היא 42.