Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 7 (נובמבר 1992)

תוכן עניינים

כריכה
אודות

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)
גימטריה
מאת: תמי גירון

צורה ומרחב (גיאומטריה)
משפט פיתגורס
מאת: רינה גפני

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)
תהליך הוראה דיאגנוסטית בחשבון
מאת: מרים גוטגולד

מחשבון
מספרים מעניינים
ליקטה ואספה נחמה חורין

הבה נשחק (משחקי חשבון)
ארבעה קווים
מאת: רונית יוגב וענת סופר

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)
ראשונים תמיד אנחנו...
מאת: אביקם גזית
גילוי השורש של מספר
מאת: רותי רגב
הצגותיו השונות של השליש
מאת: שרה מלצר

רגע... חושבים (פיתוח החשיבה)
מה בין מתמטיקה ללשון (חלק א')
מאת: ד"ר עמנואל אלון

You are here