Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 8 (מרץ 1993)

תוכן עניינים

כריכה
אודות, דבר המערכת ותיקון טעויות מגיליון 7

צורה ומרחב (גיאומטריה)
פרוק והרכבות של צורות גיאומטריות
מאת: אלכסנדר אגרנובסקי

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)
מה בין מתמטיקה ללשון (חלק ב')
מאת: ד"ר עמנואל אלון
רגע חושבים...
מאת: ד"ר אביקם גזית

צעד ראשון (לגיל הרך)
מיון בגיל הרך: סט מיון מובנה
מאת: בת שבע אילני-גיגוז'ינסקי וד"ר רות שטיינברג

הבה נשחק (משחקי חשבון)
"זוגי" או "אי זוגי"
מאת: רונית יוגב

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)
הוראת מושגים בתורת המספרים
מאת: נחמה חורין ורינה גפני

מחשבון
איך פותרים במחשבון תרגילי כפל כשמקש הכפל מקולקל
מאת: רינה גפני

You are here