Untitled Document
header
התפתחות מקצועית

מכללות להכשרת מורים למתמטיקה

אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, בקה אל גרביה: התמחות במתמטיקה לבית הספר העל-יסודי

המכללה האקדמית בית ברל: החוג למתמטיקה; המרכז להוראת המתמטיקה 

מכללת בית רבקה: התמחות בלימודי מתמטיקה

המכללה האקדמית לחינוך - גבעת וושינגטון: החוג למתמטיקה

המכללה האקדמית לחינוך - גורדון: תואר ראשון בהוראת מתמטיקה

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה: החוג למתמטיקה

You are here