Untitled Document
header
חומרי הוראה חומרי הוראה למורים

מונחים ומושגים

מדור זה מכיל הסברים מתמטיים למושגים ולמונחים הקשורים לתכנית הלימודים במתמטיקה בביה"ס היסודי.
הנכם מוזמנים לשלוח אלינו מושגים ומונחים שאתם מעוניינים בהסברם.

מערכות מספרים - מספרים רציונליים (6.8.12)

מערכות מספרים - מספרים טבעיים (18.6.12)

טרנספורמציות: מבט כולל על טרנספורמציות איזומטריות במישור (05.02.12)

טרנספורמציות: סיבוב (25.09.11)

טרנספורמציות וסימטריה: שיקוף וסימטריה שיקופית (23.03.11)

חוקי חשבון (24.11.10)

אפס ו-1 בפעולות חשבון (01.09.10)

האנלוגיה בין המישור למרחב (25.08.10)

זוויות (27.07.10)

מצולעים (30.06.10)

סימני התחלקות - חלק ב (21.10.09)

סימני התחלקות - חלק א (07.06.09)

אינווריאנטיות (30.03.09)

פעולת החילוק - המשך (09.02.09)

פעולת החילוק (29.12.08)

מדידות (03.11.08)

You are here