Untitled Document
header
קישורים

יישומונים                                                           עברית / אנגלית

יישומונים עם הסברים בעברית

פעילויות עם יישומונים מתוך המלצת השבוע

כלי עזר במחשב להוראה וללמידה מאתר המפמ"ר

יישומטיקה - המרכז הישראלי למצויינות בחינוך (יש צורך ברכישת מינוי) 

שטחים והיקפים של צורות - יישומון מבית "גלים" לכיתה ה

לומדים גיאומטריה עם כלי גיאוגברה - אתר גלים

המדריך העברי השלם לשימוש בגאוגברה new

פאזלים: שישה משחקי חשיבה אינטראקטיביים - מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן

קישורים ליישומונים לפי נושאים, נערך ע"י מירי גבע (קובץ word)

יישומונים מומלצים לפי כיתה מבית מטח (קובץ word)

סביבות מתוקשבות מבית מטח

העולם המתמטי האינטראקטיבי - ד"ר יוסף דלין

קידנט


יישומונים באנגלית

משחק אינטראקטיבי: תפיסה מרחבית: נקודות מבט שונות 

משחק: 25 ריבועים - הקלקה על ריבוע תשנה את צבעו לאדום, כמו גם את צבע 4 הריבועים הצמודים לו אנכית ואופקית. המטרה להפוך את כל 25 הריבועים לאדומים.

יישומונים בנושאים מתמטיים שונים

משחקים בנושאים שונים, כולל דפי עזר לתלמיד

ערכת כלים אינטראקטיביים ללימוד שברים (כולל סרטוני הדגמה)

סרטוני הדגמה לפתרון התרגיל 2/3 + 1/4 בשלוש דרכים שונות

אוסף משחקים במתמטיקה, למשחק מול המחשב או מול מתחרה אחר מרחבי העולם (לכניסה: הרשמה חינם או דרך כניסת האורחים)

יישומונים מבית NCTM בנושאים מתמטיים שונים. לדוגמה:

כלים אינטראקטיביים לפתרון שאלות מילוליות, ספירה וראשית הגיאומטריה לגיל הרך ולכיתות א-ב

Math Playground - משחקים מתמטיים, משחקי חשיבה, עזרי למידה אינטראקטיביים בנושאים שונים, תרגול אינטראקטיבי בנושאים שונים.

אוסף יישומונים, ערוך לפי נושאים מתמטיים

חידות היגיון אינטראקטיביות

משחקים, יישומונים, דפי עבודה וחומרי עזר למורה

משחקי חשיבה ואסטרטגיה

תרגול אינטראקטיבי, ממוקד עפ"י נושא מתמטי

משחקים לילדים עם נגיעה מתמטית

משחקים מתמטיים שונים

משחקי אסטרטגיה וחשיבה מרחבית

תרגול ארבע פעולות החשבון במספרים שלמים - משחק בזמן אמת מול תלמידים מרחבי העולם

משחקים מתמטיים לגילאים שונים

משחקים לתרגול ארבע פעולות החשבון

משחקי חשיבה באמצעות כרטיסיות - פעולות החשבון ואלגברה

פעילויות הערכה ומשחקים אינטראקטיביים בנושאים מתמטיים שונים

משחקי תרגול אינטראקטיביים בארבע פעולות החשבון במספרים שלמים

דפי עבודה אינטראקטיביים לתרגול עובדות הכפל

פעילויות לימות הקיץ ותחילת השנה (מתוך המלצת השבוע)

יישומונים, פעילויות ומשחקים מאתגרים - מכון פרוידנטל

חידות אינטראקטיביות

הדגמות אינטראקטיביות בנושאים שונים, כולל מתמטיקה בסיסית (נדרשת הורדת התוכנה בחינם)

פעילויות אינטראקטיביות לגילאים שונים בנושאים מגוונים

משחקים אינטראקטיביים בנושאים שונים וברמות שונות

כלים אינטראקטיביים לחקירה והתנסות בנושאים מתמטיים שונים

כלים אינטראקטיביים מתוך האתר "לראות מתמטיקה" בנושאים: גרפים, פונקציות, ייצוג נתונים, ופרופורציה (ניתנים להורדה למחשב האישי)

פעילויות אינטראקטיביות בלוחות מאה ואלף והרכבי מספרים

כלי ליצירת גופים וריצופים

הסברים ומשחקים אינטראקטיביים בנושא מספרים ופעולות

דפי עבודה ופעילויות אינטראקטיביות בנושאים מתמטיים שונים

דוגמאות למשחקים אינטראקטיביים בנושאים שונים

כלים אינטראקטיביים לחקירת ערך המקום, השעון, לוחות, סדרות ועוד

תוכנה לציור דגמים סימטריים

חידה אינטראקטיבית לניחוש מספרים

משחקים בנושאים מתמטיים שונים לגילאים שונים

משחק אינטראקטיבי לפיתוח ראייה מרחבית

Ambleweb - Ambleside Primary School on the Webאוסף כלים ומשחקים בנושאים מתמטיים מגוונים

משחקים והפעלות אינטראקטיביות בנושאים מתמטיים שונים

פעילויות משעשעות ומשחקים אינטראקטיביים לכיתות ד-ו

משחקי תרגול אינטראקטיביים ודפי פעילויות בנושאים: מספרים, אלגברה, גיאומטריה ומדידות וחקר נתונים

משחקים אינטראקטיביים לכיתות א-ג בנושאי המרה, חיבור, כפל ועוד

MathTools - ספריה דיגיטלית של כלים טכנולוגיים, שיעורים, פעילויות וחומרי עזר להוראה ולמידה של מתמטיקה

משחקים אינטראקטיביים: פעולות החשבון, מבנה עשרוני, אסטרטגיה ועוד

National Library of Virtual Manipulatives - אוסף יישומונים לגילאים שונים בנושאים: מספרים ופעולות, אלגברה, גיאומטריה, מדידות וחקר נתונים

Cinderella - תוכנה אינטראקטיבית בגיאומטריה

משחקי חשיבה אינטראקטיביים

You are here