Untitled Document
header

מערכי שיעור וחומרי עזר

 אתרים בעברית / אתרים באנגלית

אתרים בעברית

פורטל התוכן החינוכי: מתמטיקה
מאגר המתעדכן תמידית בחומרי למידה והוראה. המאגר מכיל עשרות מערכי שיעור בתחום המתמטיקה המחולקים על פי שכבות הגיל ונושאים מתכנית הלימודים.

אדיופדיה - אתר תוכן של שיתוף ומכירת תוכן חינוכי. באתר ניתן למצוא פעילויות חקר בנושאים מתכנית הלימודים במתמטיקה ופעילויות לחגים. לפעילויות מצורפות הנחיות דידקטיות. באתר ניתן למצוא את אוסף פעילויות החקר שפותחו במרכז להוראת המתמטיקה במכללה האקדמית בית ברל. new

פרזנטציה בריבוע - מצגות אינטראקטיביות להוראת נושאים שונים וביניהם מתמטיקה. 
האתר פותח במטרה לאפשר למורים לנהל שיעורים פרונטליים דינמיים חווייתיים ומאתגרים, באמצעות מצגות אינטראקטיביות. האתר הוקם ע"י הקרן לקידום מקצועי – הסתדרות המורים, בשיתוף מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית. אודות האתר

עת הדעת - תוכנת ניהול מתקדמת ותכנים אינטראקטיביים במקצועות מתמטיקה,עברית ואנגלית, המותאמים לתוכנית הלימודים של משרד החינוך לבתי הספר היסודיים.

מיפוי חומרי למידה במתמטיקה מאתר גלים, מבית סנונית (מיפוי לפי תוכנית הלימודים, אוגוסט 2011)

קישורן - מאגר קישורים לחומרי הוראה, מטעם הסתדרות המורים.

מעבדות למידה ופעילויות מגוונות ב- "אופק מתמטי" מבית מטח.

ספר חדש בגיאומטריה לכיתה א' מבית מטח.

מאגר סרטונים המציגים אסטרטגיות חישוב מגוונות ונושאים מתמטיים שונים

 מבחר מפרקי הסדרה "חשבון פשוט", הטלוויזיה החינוכית

מחולל מבחנים


אתרים באנגלית 

 Open Curriculum 
ספרייה המכילה יותר מ- 5000 מערכי שיעור במתמטיקה לגילאי גן, בית ספר יסודי וחט"ב. 

עושים ומלמדים מתמטיקה: אוסף סרטונים 
קישור לסרטי וידאו קצרים המתארים דרכים להעמקת החקר בהוראת ולמידת מתמטיקה (אנגלית).

MathPickle - אתר הבא להציע דרכי התמודדות עם טווח רחב של הטרוגניות ביכולות התלמידים. באתר ניתן למצוא סירטונים, מצגות ודפי עבודה להתמודדות עם בעיות בנושאים שונים, לפי כיתות.

Math Mistakes - what are they good for - אוסף של שגיאות, שניתן להסיק וללמוד מהן לגבי דרכי הוראה

פעילויות העשרה בנושאים: תולדות המתמטיקה, סטטיסטיקה, מספרי פיבונאצ'י, חוק פיק, טבעת מביוס ועוד

 דפי עבודה רגילים ואינטראקטיביים בנושאים מתמטיים שונים

סרטונים ומערכי שיעור למורים בנושאים מתמטיים שונים

Illuminations - אתר מבית NCTM: מכיל כלים אינטראקטיביים, מערכי שיעור, סטנדרטים וקישורים למקורות הוראה נוספים:

מחולל ליצירת דפי עבודה של לוחות הפעלה, רשתות, צירי מספרים, חוגות, פריסות גופים, ריצופים ועוד

ריכוז מערכי שיעור מהאתר Illuminations של ה- NCTM. מערכים לדוגמה:

מערך שיעור לחקירת הקשר בין שטח והיקף באמצעות תכנון גן משחקים

מערך שיעור בנושא פתרון בעיות קנייה המשלבות הנחות וחישובי אחוזים

בניית עזרים מתמטיים מחומרים ממוחזרים בשיטת "עשה זאת בעצמך"(חפשו במדור: magic math)

Mathforum:

כלים להוראת מתמטיקה (יישומונים, פעילויות, מערכי שיעור, מחשבונים ועוד)

חומרי הוראה למורים לקבוצות העשרה: מערכי שיעור, פעילויות ומאמרים

הפניות למערכי שיעור מהספריה של mathforum

סרטי וידאו של שיעורים מרחבי העולם, שנערכו בכיתות ח מתוך מחקר ה- TIMSS

מחולל ליצירת דפי עבודה בנושאים מתמטיים לכיתות א-ח

מערכי שיעור שחוברו ע"י מורים עפ"י הגישה היפנית

פעילויות מתמטיות ערוכות לפי נושאים וכיתות

פעילויות לתלמידים בנושאים מתמטיים שונים

קומיקס בנושאים מתמטיים ומדעיים שונים המלוּוה בהצעות לפעילויות בבית ובכיתה

Math Playgroung:

יצירת דפי עבודה בנושאים מתמטיים שונים

פתרון שאלות מילוליות באמצעות מודליזציה, אוסף שאלות ממוינות, הדגמות וידאו לפתרון השאלות ועוד

עזרי למידה אינטראקטיביים בנושאים מתמטיים שונים

אנימציות למושגים מתמטיים שניתן לשלבן בלוח האינטראקטיבי (הלוח החכם)

 אוסף מערכי שיעור בנושאים מתמטיים שונים

תוכנה ליצירת תשבצי חיבור

משחקים יישומונים, דפי עבודה וחומרי עזר למורה

תכניות לימודים והצעות לפעילויות בנושאים מתמטיים שונים לפי כיתות:
גן - כיתה ה;  ו-ח

TeacherTube - מערכי שיעור, סרטונים ועוד

דפי עבודה ודפי תשובות בנושא סדר הפעולות

Thinkfinity - מערכי שיעור וחומרי למידה בנושאים שונים

Math Central - חומרי עזר למורה, דפי פעילויות, קישורים לאתרים לפי כיתות ולפי נושאים

מערכי שיעור בנושאים מתמטיים שונים (גן - כיתה ה)

פעילויות וחומרי למידה בנושאים מתמטיים שונים

משימות חקר בנושאים שונים לכיתות ד-ח

פעילויות לתלמידים בנושאים מתמטיים שונים

דפי עבודה בנושאים מתמטיים שונים

אוסף מערכי שיעור למורים, הערוכים לפי כיתה ונושא מתמטי

דפי עבודה בנושאים שונים, כולל מחולל דפי עבודה

פעילויות, דפי עבודה, דפי עזר ועוד

מאגר מערכי שיעור, פעילויות ומשאבי מולטימדיה בנושאים מתמטיים שונים

הדגמות של שיעורי מתמטיקה בנושאים של חט"ב (פרויקט MMM)

מחולל ליצירת דפי עבודה ודפי פתרון

חומרי עזר לתלמיד: כרטיסי תרגול, משחקים, לוחות דינמיים ודפי עבודה

מערכי שיעור בנושא כסף מתוך Education World

learn.co.uk - אתר בריטי ובו אוסף מערכי שיעור ללימוד עצמי (חלקם אינטראקטיביים), מילוני מונחים ופעילויות הערכה

You are here