Untitled Document
header

הגיל הרך

תכנית לימודים במתמטיקה לחינוך הקדם-יסודי, תשס"ט, האגף לחינוך קדם-יסודי

המדריך המחושב - חינוך מתמטי לגיל הרך, מרכז המורים הארצי למתמטיקה והאגף לחינוך קדם-יסודי

דע-גן - המרכז הארצי לקידום מתמטיקה מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם-יסודי

גנ-Net - אתר לפיתוח מקצועי לגננות בישראל (אודות האתר). 
מתוך האתר: סרטונים העוסקים בחשיבה של ילדים צעירים בתחומי המתמטיקה והמדעים: חלק א'; חלק ב'

"כישורים מתמטיים", פרק מתוך הספר "ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך" בעריכת פנינה ש' קליין ויעקב ב' יבלון, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

עוד מעט חשבון - מאגר פעילויות ממוחשב לגיל הרך, המרכז להוראת המתמטיקה - המכללה האקדמית בית ברל

הסוד של מיה - ללמוד, לשחק, להתפתח (אתר לילדים בגילאי 7-3)

kidnet - פעילויות אינטראקטיביות לגיל הרך

כלים אינטראקטיביים לפתרון שאלות מילוליות, ספירה וראשית הגיאומטריה לגיל הרך ולכיתות א-ב (אנגלית)

הדגמות של ילדים הלומדים למנות (אנגלית)

משחקי חשיבה לגיל הרך (אנגלית)You are here