Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 12 (ספטמבר 1995)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)
ראשית הגיאומטריה: פיתגורס, אפלטון והיפוקרטס - השלישייה שלפני אאוקלידס
מאת: ד"ר אביקם גזית
גאוס והסדרה החשבונית: על האיש ואוסף פעילויות לכיתה
מאת: אורה הר אל, יפים כץ ומאיה כץ

גיאומטריה
משפט פיתגורס
מאת: שרון מרזליאקוב

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)
מבחני בזק לסינון ראשוני של מתקשים בחשבון - מבחן בזק לחטיבה הצעירה (גן-כיתות א-ב) (המשך למאמר מגיליון מס' 11)
מאת: ד"ר עליזה לוי

רגע חושבים...
מחברים רק עוקבים
מאת: איריס רוזנטל ומירי בן-ארי
בעיות במספרים גדולים: כמה גדול הוא מיליון?
מאת: ארנונה שובל
כמה שניות אתה חי?
מאת: ציפי רשף
פתרונות לחידות שהופיעו בגיליון מס' 11
מאת: ד"ר יהודה רודיטי

אפשר גם אחרת
יצירתיות... גם במתמטיקה
מאת: מרגרט פרוים
רזי ברזיל - חשבון בחו"ל
מאת: ד"ר אביקם גזית
ועוד על סימני התחלקות
מאת: נעמה אשרי

לגופו של עניין
בנייה בעזרת סרגל ומחוגה
מאת: ד"ר אליאס עבוד וד"ר נימר ביאעה

You are here