Untitled Document
header
התפתחות מקצועית   

השתלמויות מטעם מרכז המורים / השתלמויות אחרות / פעילויות לילדים ולנוער

קורסים והשתלמויות

השתלמויות מטעם מרכז המורים - תשע"ח

מרכז המורים בשיתוף הפיקוח על הוראת המתמטיקה והמדריכים המחוזיים יקיים בתשע"ח השתלמות בנושא תכנון והפקה של משחקים לימודיים במתמטיקה לבית הספר היסודי בפסגות הבאות: 

 • פסג"ה עכו (ההשתלמות תחל בדצמבר)
 • פסג"ה בית שאן (ההשתלמות תחל בפברואר)

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות ומוכרת לאופק חדש. ההרשמה דרך מרכזי הפסג"ה.


ההשתלמויות והקורסים הבאים הם באחריות הגוף המארגן אותם, ואינם קשורים למרכז המורים הארצי 

 • הרשמה לקורסים במודל מיקרוקרדיטציה במתמטיקה מטעם הפיקוח על הוראת המתמטיקה - משרד החינוך ומטח: 
  1. מפצחים את הקשיים – ניתוח פתרונות של תלמידים במבחני מיצ"ב וזיהוי מקור הקושי על-פי מודל פתרון ביות של שונפלד (1985)
  2. לראות את המתמטיקה – קורס העוסק בפעילויות המקדמות חשיבה כמותית באמצעות פיתוח ויזואליזציה
  3. לצאת מהקופסה עם נייר ומספריים – למידה חווייתית בנושא סימטריה, מאונכות ומקבילות או מצולעים.
  4. בין הוויזואלי לאנליטי במרובעים – הקורס עוסק בדרכי הוראה המקדמים יצירת דימוי עשיר וגמיש של מרובעים.
  5. לצאת מתוך השגיאה – איתור שגיאות בנושא שטחים באמצעות מודלים שונים.
  שימו לב: כל יחידה מוכרת לגמול בהיקף של 10 שעות (צבירה של שלוש יחידות לימוד מקנה גמול של 30 שעות מוכרות לאופק חדש)
  לפרטים על מודל המיקרוקרדיטציה ולהרשמה. 
 • השתלמויות מקוונות למורי מתמטיקה ביסודי מטעם המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת המתמטיקה:  
  א. מספרים ופעולות עד 100 - היבטים מתמטיים ופדגוגיים
  ב. "יוצאים מלוח הכפל" – משמעויות והיבטים בהוראת נושאי כפל וחילוק
  ג. שברים פשוטים ומספרים עשרוניים: היבטים מתמטיים ופדגוגיים
  ד. מצולעים: משולשים ומרובעים – היבטים מתמטיים ופדגוגיים
  ה. הערכה בחינוך מתמטי
  לפרטים והרשמה
  השתלמות נוספת - למידה מבוססת פרויקטים במתמטיקה ליסודי (60 שעות). לפרטים והרשמה.
 • מקצה אל קצה - הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים. update1
 • רשימת המוסדות האקדמיים המפעילים תכניות לפיתוח מקצועי לדרגות 7-9. 
ניתן לפרסם באתר השתלמויות לשנה"ל תשע"ח.
 צרו איתנו קשר בדוא"ל mathcntr@edu.haifa.ac.il

פעילויות לילדים ולנוער 

You are here