Untitled Document
header
התפתחות מקצועית   

השתלמויות מטעם מרכז המורים / השתלמויות אחרות / פעילויות לילדים ולנוער

קורסים והשתלמויות

השתלמויות מטעם מרכז המורים - תשע"ח

מרכז המורים בשיתוף הפיקוח על הוראת המתמטיקה והמדריכים המחוזיים יקיים בתשע"ח השתלמות בנושא תכנון והפקה של משחקים לימודיים במתמטיקה לבית הספר היסודי.
מטרות ההשתלמות: העמקת הידע התיאורטי בגישות למידה ובהוראת המתמטיקה דרך משחק, חשיפה למשחקים מתמטיים שונים, עיצוב משחקים מלמדים או התאמת משחקים קיימים לתכני לימוד שונים והעברתם לתלמידים. יצירת כלי להערכה, עיצוב ולבניית משחק מתמטי ובהבנת כוחו של המשחק ככלי להערכה חלופית.

ישנם מקומות פנויים בפסגות הבאות: 

 • פסג"ה נצרת (ההשתלמות תחל בינואר). ההרשמה דרך מרכז הפסג"ה.
 • פסג"ה בית שאן (ההשתלמות תחל בפברואר). להרשמה.

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות ומוכרת לאופק חדש. 


ההשתלמויות והקורסים הבאים הם באחריות הגוף המארגן אותם, ואינם קשורים למרכז המורים הארצי 

 • הרשמה לקורסים במודל מיקרוקרדיטציה במתמטיקה מטעם הפיקוח על הוראת המתמטיקה - משרד החינוך ומטח: 
  1. מפצחים את הקשיים – ניתוח פתרונות של תלמידים במבחני מיצ"ב וזיהוי מקור הקושי על-פי מודל פתרון ביות של שונפלד (1985)
  2. לראות את המתמטיקה – קורס העוסק בפעילויות המקדמות חשיבה כמותית באמצעות פיתוח ויזואליזציה
  3. לצאת מהקופסה עם נייר ומספריים – למידה חווייתית בנושא סימטריה, מאונכות ומקבילות או מצולעים.
  4. בין הוויזואלי לאנליטי במרובעים – הקורס עוסק בדרכי הוראה המקדמים יצירת דימוי עשיר וגמיש של מרובעים.
  5. לצאת מתוך השגיאה – איתור שגיאות בנושא שטחים באמצעות מודלים שונים.
  שימו לב: כל יחידה מוכרת לגמול בהיקף של 10 שעות (צבירה של שלוש יחידות לימוד מקנה גמול של 30 שעות מוכרות לאופק חדש)
  לפרטים על מודל המיקרוקרדיטציה ולהרשמה. 
 • השתלמויות מקוונות למורי מתמטיקה ביסודי מטעם המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת המתמטיקה:  
  א. מספרים ופעולות עד 100 - היבטים מתמטיים ופדגוגיים
  ב. "יוצאים מלוח הכפל" – משמעויות והיבטים בהוראת נושאי כפל וחילוק
  ג. שברים פשוטים ומספרים עשרוניים: היבטים מתמטיים ופדגוגיים
  ד. מצולעים: משולשים ומרובעים – היבטים מתמטיים ופדגוגיים
  ה. הערכה בחינוך מתמטי
  לפרטים והרשמה
  השתלמות נוספת - למידה מבוססת פרויקטים במתמטיקה ליסודי (60 שעות). לפרטים והרשמה.
 • מקצה אל קצה - הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים. update1
 • רשימת המוסדות האקדמיים המפעילים תכניות לפיתוח מקצועי לדרגות 7-9. 
ניתן לפרסם באתר השתלמויות לשנה"ל תשע"ח.
 צרו איתנו קשר בדוא"ל mathcntr@edu.haifa.ac.il

פעילויות לילדים ולנוער 

You are here