Untitled Document
header

חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג

פעילויות אינטגרטיביות

מטרת הפעילויות במדור היא לאפשר חזרה על נושאים שנלמדו בעבר, תוך יצירת קשרים ביניהם. הקשרים יכולים להתבטא במספר אופנים, כגון:

  • נושא אחד הינו גורם מזמן לנושאים נוספים
  • מושג מתמטי שדרכו אפשר לקשר בין נושאים מתמטיים שונים
  • ייצוגים שונים לאותו מושג מתמטי

שנה מעוברת (א-ו) 
בפעילות זו התלמיד חוקר את לוח השנה הלועזית ולוח השנה העברית. תוך כדי החקירה הוא מבצע חישובים מתמטיים והשוואות המובילים אותו להבנת עיבור השנה העברית.

תולים שברים arabic

שביל פרות החלב (מתוך המדור "פעילויות מודלינג לכיתה"): 
- לכיתות ג-ד
- לכיתות ה-ו

המכפלה הגדולה ביותר arabic

נפח תיבה arabic

סדרות מקוביות arabic

מסמלים למספרים arabic

מספר הקסם 1 arabic

גלו את כלל הפעולה arabic

רכבות ומלבנים arabic

האפס בפעולות החשבון arabic

בעיות מתוך לוח השנה arabic

You are here