מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

ספרי לימוד וחומרי למידה

ידיעונים של מפיצי ספרי הלימוד:

ערכה: מא' ועד ת'אנגרם
את הערכה הגו ופיתחו פרופ' נצה מובשוביץ-הדר וד"ר אורית ורטהיים. הערכה בהוצאת תלתן, ערכות למידה בע"מ. דוגמה מתוך הערכה, נמצאת בעמוד 13 בקטלוג

סדרה חדשה להוראת מתמטיקה בבתי הספר היסודיים מבית מטח 
לקראת שנת הלימודים תשע"ה יצא לאור הספר הראשון בסדרה: שבילים פלוס לכיתה א. הספר אושר על-ידי משרד החינוך.

גיאומטריה לכיתה ג - ספר לימוד מבית מטח 

ספר למורים: "מתמטיקה של בית ספר יסודי" מאת פרופ' רז קופרמן. בהמלצת הפיקוח על המתמטיקה.

רשימת ספרי הלימוד המאושרים תעודכן מעתה באמצעות חוזרי המנכ"ל, באתר משרד החינוך ◊  بالعربية

המלצה לערכת אביזרי הוראה ולמידה במתמטיקה בתי ספר יסודיים מאתר האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך 

מפיצים של ספרי לימוד במתמטיקה לביה"ס היסודי 

רשימת ספרי עזר למורי המתמטיקה

הוצאת מעלות בע"מ - לרכישה של חוברת תכנית הלימודים 

חומרי לימוד במתמטיקה לביה"ס היסודי בהוצאת מכון ויצמן למדע

סדרת ספרי לימוד במתמטיקה לכיתות א-ה (אנגלית)

פריסה לספר לימוד מתמטיקה לכיתה ז חלק א: מתמטיקה משולבת, מכון ויצמן למדע 

דוחות מכון ויצמן בנושא תכניות להוראת המתמטיקה:

הצגת שיטות וחומרי לימוד להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי

ממדים לבחירת חומרי למידה, משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי, צוות יישום מתמטיקה

איסוף מידע וחומרים הקשורים לנושא מסויים באתר מרכז המורים: הכוונה והסברים

התאמת משדרי הטלוויזיה החינוכית לתכנית הלימודים