Untitled Document
header
  התפתחות מקצועית

אקטואליה ואירועים מיוחדים

אירועים מיוחדים  


תחרויות 

השעשועון המתמטי העולמי "קנגורו" - החלה ההרשמה לתשע"ח new
קנגורו הוא שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה שאחד מעקרונותיו הוא "מתמטיקה לכל". השעשועון מתקיים בעולם כבר יותר מ- 20 שנה, וזו השנה החמישית ברציפות לקיומו בישראל. בארבע השנים החולפות של הפעילות בישראל (תשע"ד-תשע"ז) השתתפו בשעשועון כ- 15,000 תלמידים בגילים שונים מכל רחבי הארץ.
מטרותיו העיקריות של השעשועון הן להביא מספר רב של תלמידים לעסוק בפיתוח חשיבה באמצעות פתרון חידות מתמטיות ולהראות לתלמידים, שפתרון בעיות אינו מאיים ויכול להיות תהליך מאתגר, מהנה ואף משעשע.
השעשועון מועבר בארץ בחסות המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.

שימו לב: בשנת הלימודים תשע"ח ניתנת לכל תלמידי שכבה ד' בישראל ההזדמנות להשתתף בתחרות, במימון של משרד החינוך במסגרת התכנית הלאומית לקידום המתמטיקה.
המימון כולל שירות נלווה, המאפשר לכל תלמיד להיחשף, להתאמן ולתרגל כ- 150 חידות מתמטיות, שנלקחו משאלוני קנגורו משנים עברו ומתורגמות לעברית ולערבית.
לאתר התחרות / להרשמה.

יצאה לאור חוברת המבוססת על שאלוני קנגורו הבינלאומי משנים עברו לכיתה ב - הוצאת יסוד.

אליפות משחקי המתמטיקה לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים SkillZ Math – מטעם משרד החינוך, עשר אצבעות ומתודיקס
מטרת התחרות היא לקרב את התלמידים אל תחומי המתמטיקה והמדעים ולהעלות את המוטיבציה ללמוד מקצועות מדעיים – טכנולוגיים. התחרות תשלב משחקי מתמטיקה ודפי עבודה אינטראקטיביים.
לפרטים והרשמה.

Game-a-thon
קול קורא להשתתפות בתחרות לבניית משחקים מתמטיים שהמאפיין שלהם פתרון יצירתי ולא שגרתי של בעיות מתמטיות.

המורים הזוכים בפרס אביטל - מטעם הקרן לעידוד מצוינות ויוזמות בהוראת המתמטיקה:
תשס"ח, תשס"ט, תש"ע, תשע"א .

"מערך השיעור החביב עלי" - תחרות המתנהלת מטעם קרן אביטל ופרויקט רמזור. למערכי השיעור הזוכים שעלו בהגרלה
 
משוואה עם ששה נעלמים - חלוקת פרסים לנערים ולנערות שהצטיינו בחידוני מתמטיקה, מטעם קשר חם

אקטואליה 

תוצאות מחקר: בכיתה ו' מורים מפלים לרעה את הבנות לעומת הבנים בציוני המתמטיקה (מתוך The Marker)  

תוצאות המחקרים הבינלאומיים TIMSS ו-PIRLS 2011, הבודקים הישגים במתמטיקה ומדעים בכיתה ח' ואוריינות שפה בכיתה ד', תוך השוואתן למחזורי מחקר קודמים.

פרס נובל בכימיה לפרופ' דן שכטמן - המתמטיקה שמאחורי הגבישים

לא בא בחשבון - ראיון עם פרופ' דן עמיר

אי ידיעת חשבון מגדילה את הסיכוי שיעקלו לך את הבית


תערוכות 

מאן ריי – משוואות אנושיות - על צורות וגופים מתמטיים ועל הקשר בין מתמטיקה ואומנות. 
התערוכה מוצגת במוזיאון ישראל עד ה- 23 בינואר 2016. 

תערוכת "מתמטיקה" בחווידע טבע חולון

מכללת גורדון: בעקבות ז'ול ורן

You are here