Untitled Document
header
  התפתחות מקצועית

אקטואליה ואירועים מיוחדים

אירועים מיוחדים  


תחרויות 

השעשועון המתמטי העולמי "קנגורו" - השנה השלישית בישראל - ההרשמה החלה ל- 2016! 
לשעשועון מטרות שונות, ביניהן פיתוח מיומנויות המאה ה- 21, פיתוח חשיבה מתמטית, הסרת חסמים וחרדות, אתגור תלמידים ועוד. השעשועון מיועד לתלמידים בכיתות ב-י.
באתר תוכלו למצוא הסברים הנוגעים לשעשועון ואת התקנון שלו. למידע על התחרות (למורים, הורים ותלמידים).
השעשועון נערך בחסותה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי. 
דוגמאות לשאלות מחידון קנגורו 2014, ממויינות לפי כיתות.

Game-a-thon
קול קורא להשתתפות בתחרות לבניית משחקים מתמטיים שהמאפיין שלהם פתרון יצירתי ולא שגרתי של בעיות מתמטיות.

המורים הזוכים בפרס אביטל - מטעם הקרן לעידוד מצוינות ויוזמות בהוראת המתמטיקה:
תשס"ח, תשס"ט, תש"ע, תשע"א.

"מערך השיעור החביב עלי" - תחרות המתנהלת מטעם קרן אביטל ופרויקט רמזור. למערכי השיעור הזוכים שעלו בהגרלה
 
משוואה עם ששה נעלמים - חלוקת פרסים לנערים ולנערות שהצטיינו בחידוני מתמטיקה, מטעם קשר חם

אקטואליה 

תוצאות מחקר: בכיתה ו' מורים מפלים לרעה את הבנות לעומת הבנים בציוני המתמטיקה (מתוך The Marker)  

תוצאות המחקרים הבינלאומיים TIMSS ו-PIRLS 2011, הבודקים הישגים במתמטיקה ומדעים בכיתה ח' ואוריינות שפה בכיתה ד', תוך השוואתן למחזורי מחקר קודמים.

פרס נובל בכימיה לפרופ' דן שכטמן - המתמטיקה שמאחורי הגבישים

לא בא בחשבון - ראיון עם פרופ' דן עמיר

אי ידיעת חשבון מגדילה את הסיכוי שיעקלו לך את הבית


תערוכות 

מאן ריי – משוואות אנושיות - על צורות וגופים מתמטיים ועל הקשר בין מתמטיקה ואומנות. 
התערוכה מוצגת במוזיאון ישראל עד ה- 23 בינואר 2016. 

תערוכת "מתמטיקה" בחווידע טבע חולון

מכללת גורדון: בעקבות ז'ול ורן

You are here