מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמרים באנגלית

המאמר דן בהמלצות להוראה בכיתות א' שעשויות להביא לשיפור בהישגים של תלמידים מתקשים במתמטיקה.
מהי הסקה מתמטית? כיצד נפתח אותה בקרב תלמידים? משימות עם שאלות מפתח, גישות והרחבות. 

Unsilence Students' Voices (mathforum) - שיתוף תלמידי הכיתה בדיון מתמטי  


במאמר מוצג תיאור עבודתו של Tom O'Brien עם מורים, המבליט את הקשר ההדוק בין ידע לתוכן מתמטי, ידע פדגוגי וידע קוריקולרי של המורה כבסיס להוראה משמעותית. (יש להירשם על-מנת היכנס למאמר)
טום או'בריאן (Tom O'Brien) נפטר ב- 6.12.10.
מאמר המעיד כי אין הבדל בין בנים לבנות בהישגים במתמטיקה.
הדו"ח הסופי של הועדה המייעצת הארצית למתמטיקה בארה"ב

שימוש באמצעי המחשה במסגרת הוראת המתמטיקה. מאמר מאת מרילין ברנס (Burns)