מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמרים בנושא יחס ופרופורציה

לפתיחת המאמרים נדרשת תוכנת Acrobat Reader הניתנת להורדה חינם מכאן.


The sweetest chocolate milk: A nonroutine fracion problem provides many solution paths.
By: Kristie J. Newton
From: Mathematics Teaching in the Middle School, October 2010.


Orchestrating Discussions
By: Margaret S. Smith Elizabeth K. Hughes, Randi A. Engle & Mary Kay Stein
From: Mathematics Teaching in the Middle School, May 2009.
Helping Children Understand Ratios
By: Ana Helvia Quintero
From: Arithmetic Teacher, May 1987.
Developing Algebraic Reasoning in the Elementary Grades
By: Jinfa Cai
From: Teaching Children Mathematics, December 1998.
A Design for Ratio and Proportion Instruction
By: Dor Abrahamson and Christian Cigan
From: Mathematics Teaching in the Middle School, May 2003.
Problems that Encourage Proportion Sense
By: Esther M. H. Billings
From: Mathematics Teaching In the Middle School, September 2001.
Three Balloons for Two Dollars: Developing Proportional Reasoning
By: C.W. Langrall & J. Swafford
From: Mathematics Teaching in the Middle School, December 2000.
Fractions Attack! Children Thinking and Talking Mathematically
By: P. C. Alcaro, A. S. Alston, & N. Katims
From: Teaching Children Mathematics, May 2000.