Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 17 (1999)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת
אביבה טולדו - לזכרה של חברה יקרה

רבותי ההיסטוריה (תולדות המתמטיקה)
היסטוריה, מתמטיקאים ובית ספר יסודי
מאת: מירי בן ארי ואיריס רוזנטל

מחקר שימושי: עקרונות, מושגים, שיטות וכללים
הבניית הוראת המתמטיקה על דרכי חשיבה של ילדים - חלק ב'
מאת: ד"ר רותי שטינברג, שרה הוכנר ואיילה טל

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)
אל המכפלה הגדולה ביותר - מדברים ועושים מתמטיקה
מאת: גאולה ויצמן
פו הדב - לוח קיר
מאת: תמי גירון, ד"ר רינה גפני ואיריס רוזנטל
מתמטיקה בשרות האמן - Escher
מאת: ד"ר בת שבע אילני ואורית וולמן
לחלק ולחסר - משחק מתמטי
מאת: גרייסי ויניצקי לנדמן

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)
חוקרים צעירים
מאת: נחמה חורין, צוות המרכז למתמטיקה
פעילות מדליקה לחנוכה
מאת: נורית שמואלי

צעד ראשון
"מתי ומטיקה" - מתמטיקה לגיל הרך בשילוב משדרי הטלוויזיה
מאת: יעל צרפתי

מדפדפים במדף (ספר חדש)
ספר החידות הגדול מאת דיוויד וולס
מאת: ד"ר אביקם גזית

You are here