Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 18 (1999)

תוכן עניינים

מודל להוראת ולמידת מתמטיקה באמצעות חקר
מאת: גאולה ויצמן
הסתברות באמצעות משחק
מאת: שרית קובלר
קסם החקר
מאת: אורית וולמן

גיאומטריה (צורה ומרחב)

שיקופים, הזזות וסיבובים - גיאומטריה בכיף
מאת: ד"ר רינה גפני
עקום... אמנם!
מאת: שרה סטריש וד"ר דניאלה לוזון

צעד ראשון

תפיסת מרחב אצל ילדים
מאת: ד"ר אליאס עבוד וד"ר נימר ביאעה

מעניין לעניין (עקרונות, מושגים, שיטות וכללים)

אל תתנו להם בדידים
מאת: תלמה גביש

You are here