Untitled Document
header
חומרי הוראה  חומרי הוראה למורים

שילוב המחשב בהוראת המתמטיקה                         קישורים / פעילויות

קישורים 

סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה 

כלי עזר במחשב להוראה וללמידה מאתר המפמ"ר

מערכי שיעור בשילוב כלים ממוחשבים מאתר המפמ"ר

פריסה שנתית של נושאי הלימוד עם הצעות לפעילויות משולבות מחשב

Edu.טיוב - יצירת סרטוני YouTube אינטראקטיביים בקלות. להסבר קצר על הפלטפורמה

לוח מסמרים - יישומון מאת המרכז הישראלי למצויינות בחינוך ובו מתבקשים למצוא את כל המרובעים השונים על לוח מסמרים 3x3 מלווה בסרטון של מטח המציג עבודות תלמידים על הבעיה, תוך כדי ביצוע הערכת עמיתים. 
הפעילות המופיעה בסרטון מבוססת על המאמר המתורגם: פעילות מעשירה עם מרובעים בלוח מסמרים

שני סרטים המדגימים שיעור מתוקשב בשילוב לוח חכם - מטח:

סביבת הלמידה גלים בהצעה לקוראינו:
גלים מציעה מאות פעילויות מתוקשבות כולל יישומונים במתמטיקה לבי"ס יסודי. דרך מרכז המורים למתמטיקה, כל מורה יוכל לקבל שם משתמש וסיסמה עבור מתמטיקה בסביבת הלמידה גלים.
לקבלת קוד כניסה יש לשלוח מייל לדוא"ל teachers@galim.org.il ולציין את שם המורה ובאיזה בי"ס מלמד.
 -

פעילויות 

כיתה א

נושא: מספרים ופעולות - חיבור ומהות השוויון
הצעות לפעילויות במליאה ולעבודה עצמית של התלמידים המשלבות התנסות ודיון עם המורה באמצעות יישומון.

נושא: גיאומטריה - הכרת מצולעים
שיעור במודל פתרון בעיות בנושא שיום על-פי תכונות - מספר הצלעות ומספר הקודקודים.

כיתה ב

נושא: אינטגרטיבי - מספרים ופעולות - חיבור ומשוואות חיבור, מדידות משקל
הצעות לפעילויות במליאה ולעבודה עצמית של התלמידים המשלבות התנסות ודיון עם המורה באמצעות יישומון.

כיתה ג

נושא: מספרים ופעולות - כפל
דגם הוראה המציג שיעור במודל פתרון בעיות בנושא תרגילי כפל שונים לאותה מכפלה.

כיתה ד

נושא: מספרים ופעולות - סדר פעולות החשבון
הצעות לפעילויות במליאה ולעבודה עצמית של תלמידים המשלבות התנסות ודיון עם המורה באמצעות יישומון.

נושא: גיאומטריה - תיבות ונפח תיבות

הצעות לפעילויות במליאה ולעבודה עצמית של תלמידים המשלבות התנסות ודיון עם המורה באמצעות יישומון.
 
הצעות לפעילויות במליאה ולעבודה עצמית של תלמידים המשלבות התנסות ודיון עם המורה באמצעות יישומון.
 
דגם הוראה המציג שיעור בנושא נפח תיבה

כיתה ה

נושא: מספרים ופעולות - סדר פעולות החשבון
הצעות לפעילויות במליאה ולעבודה עצמית של תלמידים המשלבות התנסות ודיון עם המורה באמצעות יישומון.

כיתה ו

נושא: גיאומטריה - גופים וחישובי נפחים
הצעות לפעילויות במליאה ולעבודה עצמית של תלמידים המשלבות התנסות ודיון עם המורה באמצעות יישומון.
You are here