Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 2
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 3 (תשס"ב, פברואר 2002)

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

מחקר שימושי

?מתמטיקה ומציאות - ביחד או לחוד
מאת: ד"ר דליה אסמן, ד"ר צביה מרקוביץ

א"ב היסטורי

גוטפריד לייבניץ
מאת: מרגרט פרוים

רגע... חושבים

בעיות מעניינות

מאת: ג'ין אלברט

פתרונות לבעיות מגליון מס' 2

התאמה לכל הרמות ע"י שאלות "טובות"
מאת: Peter Sullivan and David Clarke

גיאומטריה

דואליות של גופים
מאת: שרה קרול

גופים, גופים, גופים...
מאת: צליל טקץ, שרה קרול

עלו ברשת

אריגת "עקומות"
מאת: יהודית בר-תקווה

טיול בעין מתמטית

ביקור במרכז לאדריכלות ואסארלי
מאת: מרגרט פרוים

מן המקורות

ערכים מדוייקים של פאי במקורות היהדות
מאת: בועז צבאן, דוד גרבר

בעיות מתמטיות בהלכה ובמקורות היהדות
מאת: פרופ' דניאל הרשקוביץ

סיור בתערוכה

"גרפיקה של הטבע"
מאת: פטר מרום

לגופו של עניין

ברור כמו 2x2
מאת: ד"ר איליה סיניצקי

על מדף הספרים

"על הספר "שטוחלנדיה
מאת: זיוה שחם

"אוסף פעילויות בהשראת "שטוחלנדיה
מאת: ד"ר בבה שטרנברג

לשון נופל על מתמטיקה

כיצד מונים?
מתוך "חלם וחכמיה" / פאלק היילפרין

"?כמה, כמה"
מתוך: "אור בעליית הגג", שירים וציורים מאת של סילברסטין

פותרי הבעיות

ריבועים והיקפים
מאת: Perimeter and Area Through the Van Hiele Model, Carol E. Malloy

תגובות לבעיה מגליון מס' 2

מן העיתונות

מצוי ורצוי
מתוך: "עדכן", כתב העת של האוניברסיטה הפתוחה

 

 

You are here