Untitled Document
header
 קישורים  נושאים מתמטיים

קישורים בנושא מדידות

כמה גדול הכדור שלנו? כיצד חושב היקף כדור הארץ באמצעות קרני שמש, באר ומוט (עברית)

מסכימים או לא מסכימים? - אתר המציג תרחישים ומבקש מתלמידים לקבל החלטות: התלמיד צריך להצדיק, להתנגד, לשאול שאלות, לבקש מידע במטרה לקבל או להתנגד לטיעונים מתמטיים. לתרחישים מצורפות מצגות. 

על סרגל ומחוגה, מאת שמעון שוקן, מתוך האתר אלכסון

Math Mistakes - what are they good for - אוסף של שגיאות, שניתן להסיק וללמוד מהן לגבי דרכי הוראה 

שטחים והיקפים של צורות - יישומון מבית "גלים" לכיתה ה

חישובים הקשורים ללוח השנה האזרחית

The Calendar and the Days of the Week

אוסף קישורים לקראת יום הפאי (π)

מערכי שיעור אינטראקטיביים בנושא מדידות שטח והיקף

חישובי שטח העיגול בדרכים שונות

תרגול אינטראקטיבי ממוקד על פי נושא מתמטי נבחר

כדור הארץ והיקום - יחסי גודל

 
יישומי מתמטיקה בחיי היום יום מנקודת מבט מדעית / הנדסית

המרת יחידות מידה בתחומים שונים

פעילויות ומידע בנושא מדידות

מידע בנושא זמן

מידות ומשקלות

מידע והצעות לפעילויות בנושא: השיטה המטרית

כלי ללימוד מדידה ואומדן זוויות

שטרות הכסף הישראלי לדורותיו

שטחים: מקבילית - מלבן

מדידת היקף כדור הארץ - פרויקט לכיתות ה' - ח'

שיתוף בין כיתות ברחבי העולם בפרויקט מדידת היקף כדור הארץ

מערכי שיעור ודפי עבודה בנושא מדידות אורך, נפח, צפיפות, מסה וטמפרטורה, כולל טבלאות של המרת יחידות בשיטות מדידה שונות

הערך מידות ומשקלות באנציקלופדיה YNET

אתר עם מידע על משקלות ומידותמילות מפתח: מדידות  قياسات  
You are here